Πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας από την Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!!

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση μας θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα  μας την 30/05/2018  ημέρα Τετάρτη, από ώρα 09:00 ως 13:00 στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Κιλκίς και την 31/05/2018 ημέρα Πέμπτη, από ώρα 09:30 ως 12:30 στο Α.Τ Παιονίας!

Scroll to Top